آرشیو نوشته های زیر با استفاده از المان های اختصاصی قالب مگاوردپرس در صفحه ساز المنتور طراحی و ایجاد شده است و امکان کنترل ظاهر و محتوای آنها همانند: کنترل تعداد نمایش نوشته ، مرتب سازی نوشته ها بر اساس عنوان ، تاریخ انتشار یا به روزرسانی ، بازدید و… به صورت سعودی و نزولی و فیلتر آنها بر اساس دسته بندی ، کنترل رنگ متن ها ، پس از زمینه باکس ها و دکمه ها ، فونت ، گردی گوشه ها و سایه های باکس ها ، فضای بین ردیف ها و ستون ها ، پدینگ و… برای هر بخش به صورت جداگانه با استفاده از این صفحه ساز و به صورت زنده فراهم می باشد.

همچنین شما می توانید با استفاده از این کنترل هایی که در اختیار شما قرار می گیرد ، سفارشی سازی بیشتری را بر روی باکس ها اعمال و آنها بر اساس سلیقه سفارشی سازی نمایید و باکس های زیر تنها یک نمونه از طراحی هر المان می باشند.

حالت کلاسیک - شبکه ای

حالت کلاسیک - کاروسل

حالت لیست - شبکه ای

 

پست الکترونیک چیست؟

این مطلب به موضوع “پست الکترونیک چیست؟ | چگونه پست الکترونیک بسازیم؟“  می پردازد. آیا به دنبال اطلاعاتی درباره نظرفا هستی؟ پس این مطلب را با دقت مطالعه کن و...
ترندفا 25 بازدید زهرا غلامحسینی اردیبهشت 28, 1401 0
 

پدر مکتب سمبولیسم کیست؟

این مطلب به موضوع “پدر مکتب سمبولیسم کیست؟” می پردازد. آیا به دنبال اطلاعاتی درباره نظرفا هستی؟ پس این مطلب را با دقت مطالعه کن و نظرت را در انتهای...
ترندفا 18 بازدید زهرا غلامحسینی اردیبهشت 25, 1401 0

حالت لیست - کاروسل

حالت مدرن - شبکه ای

حالت مدرن - کاروسل

حالت مخصوص ویدئوها

هیچ مطلبی یافت نشد